preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader
   
 
 
 

Cena aplikací

Vývoj každé naší aplikace trvá více než půl roku a je do něj zapojena řada odborníků, které musíme zaplatit. Proto jsme se rozhodli naše aplikace zpoplatnit. Vaše nákupy nás podporují a získané prostředky z prodeje aplikací investujeme zpět do dalších nových projektů. Baví nás to a vidíme v tom smysl.
 
© 2009-2023 NaucMe.cz - Vzdělávací české aplikace pro iPad, iPhone, Android a web | Spravovat obsah