Česká škola

Snažíme se vyrobit ucelenou sadu nástrojů pro první stupeň základních škol. Prvním impulsem byla původní česká písanka. Ambicí je mít přesah do českého jazyka, matematiky a přírodních věd.
Nemá smysl duplikovat učebnice, ale nabídnout to, co papírová média nedovedou.
Tedy přidat možnost interaktivně pracovat s obsahem, doplnit zvuk, animaci. Děti mohou obsah procházet, opakovaně zkoušet, testovat dovednosti a přímo je vyhodnocovat tabletem.
Aplikace tím podporují systém účení pomocí vlastních zkušeností, pokusů, úspěchů a omylů.
image/jpeg

image/jpeg

image/jpeg

image/jpeg