preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader
   
 
 
 

Wyda škola

Cyklus aplikací připravený společně s odborníky vzdělávací společnosti ABS Wyda. Specializuje se na učivo základní školy, kdy je cílem především vzdělat a dostatečně otestovat znalosti. Protože tato série vybočuje z ostatní produkce pro menší děti, tak má i svoji vlastní grafiku a styl ovládání pro snadnou identifikaci a ovládání specifických funkcionalit.
  
 
© 2009-2023 NaucMe.cz - Vzdělávací české aplikace pro iPad, iPhone, Android a web | Spravovat obsah