preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader
   
 
 
 

Havárie

 • všeobecné příčiny havárií
 • dopady havárií
 • základní typy havárií
 • havárie s únikem nebezpečných látek
 • ostatní havárie
 • základní druhy nebezpečných látek
 • chemické látky
 • co dělat při úniku nebezpečné chemické látky?
 • ropné látky, radioaktivní látky
 • co dělat při úniku radioaktivních látek?
 • biologické látky
 • nejčastější příznaky úniku nebezpečných látek
 • klasifikace a označování nebezpečných látek
 • R-věty a S-věty
 • varovné tabulky a značky
 • varování a činnosti po něm
 • individuální ochrana
 • dekontaminace
 • havárie v dopravě
 • výbuch plynu
 • nejčastější příčiny výbuchů a otrav
 • co dělat v případě úniku plynu?
 
© 2009-2023 NaucMe.cz - Vzdělávací české aplikace pro iPad, iPhone, Android a web | Spravovat obsah