preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader
   
 
 
 

Mimořádné události 1

 • varování před nebezpečím
 • sirény
 • evakuace
 • evakuační zavazadlo
 • tísňová volání
 • mimořádné události
  • povodně
  • vichřice
  • požáry
  • laviny
  • únik nebezpečných látek
 
© 2009-2023 NaucMe.cz - Vzdělávací české aplikace pro iPad, iPhone, Android a web | Spravovat obsah