preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader
   
 
 
 

Mimořádné události 2

 • integrovaný záchranný systém
  • izs-základní a ostatní složky
 • krizové řízení
 • mimořádná událost
 • krizová situace a krizový stav
 • ochrana obyvatelstva
  • varování
  • varovný signál - všeobecná výstraha
  • ostatní signály
  • evakuace
  • ukrytí
  • nouzové přežití
 • jak se chovat v případě mimořádných událostí?
 • obecné zásady chování při vzniku mimořádných událostí
 • kde můžeme získat potřebné informace?
 • tísňové volání - kam a jak volat o pomoc?
 • evakuační zavazadlo
 • důležité dokumenty
 • zásady pro opuštění bytu
 • individuální ochrana - prostředky improvizované ochrany
 
© 2009-2023 NaucMe.cz - Vzdělávací české aplikace pro iPad, iPhone, Android a web | Spravovat obsah